IR_med
ПРОЕКТ по ФНИ, договор № ДМ 12/3 от 20.12.2017:
Изследване на математически технологии за анализ на физиологични данни с включване на функционалност за хора със зрителен дефицит
English version
Начало
За проекта
Работни пакети
Научен колектив
Публикации
Събития
Отчети
Контакти
Заглавие на проекта:
Изследване на математически технологии за анализ на физиологични данни с включване на функционалност за хора със зрителен дефицит

Наименование на конкурса:
Национален Фонд „Научни Изследвания“ – Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и пост докторанти – 2017 г.

Основна научна област/тематично направление, в което проектът кандидатства:
Математически науки и информатика

Вид на планираните научни изследвания (фундаментални или приложни):
Фундаментални и приложни изследвания

Базова организация:
Институт по роботика - БАН

Партньорски организации:
Институт по математика и информатика - БАН

Ръководител на научния колектив:
Гл.ас. д-р инж. Галя Георгиева-Цанева


Институт по роботика