Международна научна конференция „Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация“ (KIN) е финансирана от Фонд „Научни изследвания“ на Република България за 2020 г. (с номер на договор: КП-06-МНФ/41 от 18.12.2019) и 2021 г. (с номер на договор: КП-06-МНФ/24 от 16.12.2020) по процедурата за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в България.
Фонд „Научни изследвания“ не носи отговорност за съдържанието на публикуваните материали.
КИН: Опазване, представяне, дигитализация

Начало | Новини | Научни конференции | Контакти | Полезни връзки | English flag English | Russian flag Русский

Осма международна конференция
Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация (KIN2022)


12-16 април 2022 г.
Място на провеждане: гр. Велико Търново, България


Седма международна конференция
Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация (KIN2021)


21-25 април 2021 г.
Място на провеждане: гр. Велико Търново, България


Шеста научна конференция с международно участие
Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация (KIN2020)


19-22 Ноември 2020 г.
Място на провеждане: гр. Велико Търново


Пета научна конференция с международно участие
Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация (KIN2019)


18-20 Април 2019 г.
Място на провеждане: гр. Велико Търново


Четвърта научна конференция с международно участие
Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация (KIN2018)


19-21 Април 2018 г.
Място на провеждане: гр. Велико Търново


Трета научна конференция с международно участие
Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация (KIN2017)


06-08 Април 2017 г.
Място на провеждане: гр. Велико Търново


Втора научна конференция с международно участие
Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация (KIN2016)


24-25 Март 2016 г.
Място на провеждане: гр. Велико Търново, РНБ - П. Р. Славейков, филиал Славейче, ул. Симеон Велики 7


Първа научна конференция
Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация (КИН2014)


26.11.2014 г.
Място на провеждане: гр. Велико Търново, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, зала Европа


КИН: Опазване, представяне, дигитализация http://www.math.bas.bg/vt/isc-kin/ | English flag English | Russian flag Русский

Публикуваните материали за обект на авторско право. © Авторски колектив, 2014 - 2021
Институт по математика и информатика при Българска академия на науките