От разрушението към съзиданието (Представяне на нетрадиционната мобилна изложба "Разрушение и съзидание" – първи етап от цифровизацията на творчеството на Колю Фичето)
Стефка Кънчева
стр. 100 - 113
Заглавие: От разрушението към съзиданието (Представяне на нетрадиционната мобилна изложба "Разрушение и съзидание" – първи етап от цифровизацията на творчеството на Колю Фичето)
Автори: Стефка Кънчева

Абстракт: В рамките на конференцията беше представена нетрадиционната мобилна изложба изложбата "Разрушение и съзидание", посветена на 150 годишнината от построяването на църквата "Св. Спас" и 100 годишнината от разрушителното земетресение във Велико Търново. Изложбата е част от проекта за цялостна цифровизация на творчеството възрожденския архитект – "Майсторът и времето". Организатори са ИМИ – БАН и РИМ В.Търново, с подкрепата на Община Велико Търново по програма "Регион В.Търново – кандидат за европейска столица на културата 2019" и с любезното съдействие на Исторически музей – Дряново, Исторически музей – Свищов, Регионален исторически музей – Ловеч. Автори на изложбата са Галя Чохаджиева (РИМ – В.Търново), Стефка Кънчева (ВТУ "Св. св. Кирил и Методий") – тематико-експозиционен план; Галина Богданова (ИМИ-БАН), Николай Ноев (ИМИ-БАН) – цифровизация и компютърен дизайн, Генчо Петков – фотография.

Ключови думи: Mobile Exhibition; Cultural and Historical Objects; Preservation; Presentation; Digitalization; Master Kolyu Ficheto.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Kancheva, S. (2015). From Destruction towards to the Creation. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 100-113