Мобилни приложения в културния туризъм. Мобилни новинарски приложения – полезни или вредни?
Тихомир Стефанов
стр. 50 - 59
Заглавие: Мобилни приложения в културния туризъм. Мобилни новинарски приложения – полезни или вредни?
Автори: Тихомир Стефанов

Абстракт: В доклада са разгледани безплатни приложения, работещи под операционната система Android, които предоставят на потребителите информация за исторически и културни забележителности при пътуване. Изведени са предимствата им спрямо класическите програми за GPS навигация. Разгледани са приложения за регионални и национални обекти включени в "100 национални туристически обекта". Сравнени са и описани основни техни възможности, положителни и отрицателни характеристики. Акцентира се на приложения, които нямат необходимост от онлайн интернет за навигация.
Във втората част на доклада са представени новинарски приложения, работещи под операционната система Андроид и доставящи на потребителя новини от национални и регионални вестници и новинарски агенции. Приложенията са разгледани през призмата на необходимостта от "Нов дигитален модел на съвременния вестник". Направен е анализ на тяхната полезност от гледна точка на доставчици и ползватели на новини.

Ключови думи: Мобилни приложения, Android, Мобилни телефони, Навигация, Екскурзии, Пътешествия, Новини, Вестници.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Stefanov, T. (2015). Mobile Applications in Cultural Tourism. Mobile News Applications – Useful or Harmful? Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 50-59