Интердисциплинарни 2D / 3D подходи за дигитализация на КИН (културно-историческо наследство)
Николай Ноев
стр. 90 - 95
Заглавие: Интердисциплинарни 2D / 3D подходи за дигитализация на КИН (културно-историческо наследство)
Автори: Николай Ноев

Абстракт: В доклада са представени резултати от проучване на методи за триизмерна дигитализация на артефакти от областта на културно-историческото наследство (КИН), детайлно е анализирано триизмерното сканиране на обемни артефакти с технологията "Структурирана светлина". Представен е модел на онтологично описание на културно-исторически ценни камбани с технологията на семантичния уеб.

Ключови думи: 3D Technology; Digital Cultural and Historical Objects; Preservation; Presentation; Digitalization.

Получена: 01-12-2014     Приета: 22-12-2014     Публикувана: 05-09-2015

Цитиране: Noev, N. (2015). Interdisciplinary 2D/3D Approaches for Digitalization of Cultural and Historical Heritage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 1(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 90-95