Уста Колю Фичето – Архитектурният гений на българското възраждане
Петко Ст. Петков
стр. 11 - 13
Заглавие: Уста Колю Фичето – Архитектурният гений на българското възраждане
Автори: Петко Ст. Петков

Абстракт: В доклада се разглежда ролята и значението на големия български архитект Никола Фичев в контекста на прехода на българското общество към модерността.

Ключови думи: Възраждане, архитектурно наследство, велик български архитект Никола Фичев

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Petkov, P. (2016). Master Kolyo Ficheto – Architectual Genius of Bulgarian Renaissance. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 11–13