Проучвания на места, свързани със св. Иван Рилски. Хронология на Поклонническия поход "Св. Иван Рилски" 2015
Паскал Пиперков
стр. 117 - 126
Заглавие: Проучвания на места, свързани със св. Иван Рилски. Хронология на Поклонническия поход "Св. Иван Рилски" 2015
Автори: Паскал Пиперков

Абстракт: В подкрепа на идеята за създаване на български маршрут по подобие на поклонническите пътища към Сантяго де Компостела са проучени места, свързани с почитта към св. Иван Рилски. Разработен е маршрут и е реализиран Поклоннически поход "Св. Иван Рилски" 2015. Събитието е представено с подробна хронология.

Ключови думи: Културен туризъм, поклонничество, св. Иван Рилски

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Piperkov, P. (2016). Studies of Places, Related to St. John of Rila. Chronology of the Pilgrimage March "St. John of Rila" 2015. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 117–126