Технологичен напредък в изкуството на XXI век и влияние върху артистите
Михаела Кръстева
стр. 50 - 61
Заглавие: Технологичен напредък в изкуството на XXI век и влияние върху артистите
Автори: Михаела Кръстева

Абстракт: Цифровите технологии разкриват изцяло нова вселена за артистите с въвеждането на методи за бързо редактиране, възпроизвеждане и копиране. Възможностите, които предоставят тези методи оформят представата ни са това какво е изкуството днес, представянето в различна среда и начина по който изкуството се преживява. Тази статия разглежда съвременни артисти и техният високо иновативен подход в представяне на съвременни инсталации. Творците на съвременно изкуство са повлияни същински от технологичните възможности, с които свободно могат да се изразяват и прилагат в творбите и принципите на естествената красота.

Ключови думи: Дигитални технологии, изкуство

Получена: 01-10-2016     Приета: 01-12-2016     Публикувана: 01-12-2016

Цитиране: Krasteva, M. (2016). Technology Advance in 21st Century’s Art and Its Influence on Artists. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 2(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 50–61