Йосиф Буреш. Щрихи от историята на фотографията в България. По документи от личния архивен фонд на акад. Иван Буреш
Драгомир Томов
стр. 175 - 182
Заглавие: Йосиф Буреш. Щрихи от историята на фотографията в България. По документи от личния архивен фонд на акад. Иван Буреш
Автори: Драгомир Томов

Абстракт: Настоящата публикация представя някой моменти от живота на един от първите фотографи в България. Разгледани са някой от запазените архивни документи, които свидетелстват за неговия живот и дейност. Te са запазени благодарение на неговия син акад. Иван Буреш и се съхраняват в Научния архив на БАН.

Ключови думи: Фотография; документално наследство; Йосиф Буреш.

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Tomov, D. (2017). Joseph Buresh. Moments of the Life of Photography in Bulgaria. According to Documents Preserved in the Personal Papers in a Archive of Ivan Buresh. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 175–182