Човекът от деветия кръг на ада. Личният архив на д-р Петър Дертлиев
Габриела Вапцарова, Дарина Илиева
стр. 183 - 192
Заглавие: Човекът от деветия кръг на ада. Личният архив на д-р Петър Дертлиев
Автори: Габриела Вапцарова, Дарина Илиева

Абстракт: "Българин съм и съм горд от това!
Вярвам в труда и таланта на целия народ.
Обичам живота във всичките му багри и форми.
Обичам човека.
Обичам България!"
С тези думи на д-р Петър Дертлиев можем да започнем редовете, посветени на големия български социалдемократ и неговото документално наследство. Личност, която в началото на промените след 1989 г. стана символ на борбата за демокрация.
Архивното наследство на Петър Дертлиев е богат източник на информация за неговите мисли, чувства и действия от 1989 г. до кончината му през 2000 г., за професионалния му път на политик и парламентарист, за съдбата на социалдемокрацията в България, за обединението на лявото пространство. Не случайно го наричат патриарх на българската социалдемокрация.

Ключови думи: Демокрация, Парламент, България, Архив

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Vaptcarova, G., Ilieva, D. (2017). The Human from the Nine Circle of the Hell. The personal archive of Dr. Peter Dertliev. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 183–192