Пътешествие на тъмно във виртуалния свят
Негослав Събев
стр. 193 - 198
Заглавие: Пътешествие на тъмно във виртуалния свят
Автори: Негослав Събев

Абстракт: Уеб дава множество възможности и практически съдържа неограничени ресурси. За съжаление хората с увреждания се сблъскват с дискриминация при срещата си с недостъпност. Много уеб сайтове не са изградени по начин да бъдат гостоприемни към тях.

Ключови думи: Хора с увреждания, увреждания, достъпност, уеб стандарти, WCAG, дискриминация

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Sabev, N. (2017). A Journey in the Dark in the Virtual World. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 193–198