140 години от Освобождението на Поликрайще от Османско робство
Георги Николов Георгиев, Трифонка Романова Попниколова, Марияна Николова Георгиева
стр. 199 - 216
Заглавие: 140 години от Освобождението на Поликрайще от Османско робство
Автори: Георги Николов Георгиев, Трифонка Романова Попниколова, Марияна Николова Георгиева

Абстракт: Освобождението на Поликрайще от Османско робство е най-величавото обществено-политическо събитие в цялата му история. То става на 24 юни (ст. ст.) – 6 юли 1877 г. и е свързано с името на свещеник Георги Маринов Полуганов – водачът на Българското национално Възраждане тук. На този ден, начело на огромно множество от хора той посреща руските войски в местността "Борушките могили" на 7 км северно от Поликрайще и отслужва тържествен благодарствен молебен в чест на Освобождението. Това се повтаря и на 29 юни (ст. ст.) – 11 юли 1877 г. при пристигането на Главнокомандващия Действащата армия на Балканския театър на военните действия – Великият княз Николай Николаевич (братът на Руския император Александър II) и на Главната му квартира. Събитията са грандиозни. По някои оценки участниците в тях са повече от 2000 души. Такова всенародно ликуване, каквото е имало в Поликрайще, изобщо не е можело да се види никъде по света.

Ключови думи: Руско-Турска Освободителна война, Поликрайще, български свещеници

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Georgiev, G., Popnikolova, T., Georgieva, M. (2017). 140 Years Since the Liberation of the Polikraishte from Ottoman Slavery. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 199–216