Още за гробовете на руски военни в двора на "Св. 40 мъченици"
Мирко Робов
стр. 20 - 32
Заглавие: Още за гробовете на руски военни в двора на "Св. 40 мъченици"
Автори: Мирко Робов

Абстракт: Представени са изследвания, свързани с археологически проучвания и разкопки на гробовете на руски военни в двора на църквата "Св. 40 Мъченици" във Велико Търново.

Ключови думи: Археология, разкопки, Руско-турска война, войнишки гробове, погребения, църква "Св. Четиридесет мъченици", църковен некропол, украсата от ковчезите, униформи

Получена: 01-10-2017     Приета: 01-12-2017     Публикувана: 01-12-2017

Цитиране: Robov, M. (2017). More About the Graves of Russian Soldiers in the Yard of "St 40 Martyrs". Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 3(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 20–32