Отпустителният чин според ръкописите № 48, 50 и 52 съхранявани в Научен архив БАН
Галя Тодорова
стр. 178 - 192
Заглавие: Отпустителният чин според ръкописите № 48, 50 и 52 съхранявани в Научен архив БАН
Автори: Галя Тодорова

Абстракт: Ръкописите, съхранявани в Научния архив на БАН, които включват така наречените ваканционни формули, обхващат периода от средата на XV до края на XVI век.
Формулите са според празничните дни на седмицата и годишния богослужебен цикъл.

Ключови думи: Ръкописи, Богослужебен цикъл, Празници, Формули, Редакция

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Todorova, G. (2018). Release Rank According to the Manuscripts № 48, 50 and 52 Stored in the Scientific Archive of BAS. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 178–192