Бази от данни за съхранение на физиологична информация – обзор
Галя Георгиева-Цанева, Красимир Чешмеджиев, Николай Ноев
стр. 304 - 313
Заглавие: Бази от данни за съхранение на физиологична информация – обзор
Автори: Галя Георгиева-Цанева, Красимир Чешмеджиев, Николай Ноев

Абстракт: Докладът разглежда информационните бази от данни като начин за съхраняване на записи с характерна информация. Разгледани са няколко популярни публично достъпни данни с физиологични сигнали. Показани са резултатите от работата на авторите по събиране и съхраняване на продължителни кардиологични данни във връзка с работа по проект по Фонд "Научни изследвания" на Република България.

Ключови думи: База от данни, Система за управление на база от данни, Кардиологични записи

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Georgieva-Tsaneva, G., Cheshmedzhiev, K., Noev, N. (2018). Database for Storage of Physiological Information – Overview. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 304–313