Нестор Марков и неговият принос в обучението по математика през Възраждането
Стоян Капралов, Пенка Иванова
стр. 80 - 91
Заглавие: Нестор Марков и неговият принос в обучението по математика през Възраждането
Автори: Стоян Капралов, Пенка Иванова

Абстракт: В статията е представена работата на Нестор Марков като учител, както и неговите учебници по математика, които са имали важна роля за образованието в училищата през Възраждането.

Ключови думи: Обучение по математика, учебници по математика, Възраждане

Получена: 01-10-2018     Приета: 01-12-2018     Публикувана: 01-12-2018

Цитиране: Kapralov, S., Ivanova, P. (2018). Nestor Markov and his Contribution to Education in Mathematics During the National Revival. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 4(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 80–91