Приложение 1. (Иконографията на свети Йоан Рилски през очите на поклонниците)
Лиана Гълъбова
стр. 150 - 165
 
Заглавие: Приложение 1. (Иконографията на свети Йоан Рилски през очите на поклонниците)
Автори: Лиана Гълъбова

Абстракт: Приложение 1. Към текста на Л. Гълъбова, Иконографията на Свети Йоан Рилски през очите на поклонниците, с. 100-115

Ключови думи:

Получена: 01-05-2019     Приета: 31-05-2019     Публикувана: 31-05-2019

Цитиране: Galabova, L. (2019). Appendix 1 of Iconography of Saint John of Rilla through the Eyes of Pilgrims. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 150–165. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_1_011