Дирекцията за обществена обнова и дирекцията на националната пропаганда през погледа на карикатуриста Райко Алексиев (1934-1943 Г.)
Мила Кръстева
стр. 73 - 85
 
Заглавие: Дирекцията за обществена обнова и дирекцията на националната пропаганда през погледа на карикатуриста Райко Алексиев (1934-1943 Г.)
Автори: Мила Кръстева

Абстракт: След преврата на 19 май 1934 г. времето на епизодичните пропагандни акции отстъпва на десетилетието, в което пропагандата се превръща в основен елемент от дейността на политическия елит в България. Дирекцията за обществена обнова и Дирекцията на националната пропаганда са институциите, които през 30-те и 40-те години на ХХ век в най-голяма степен формират политическите нагласи на българското общество. В този период вестник "Щурец" става част от ежедневието на българина и се превръща във възможност за комичното му осмисляне. До началото на Втората световна война карикатурите на Райко Алексиев отразяват обективно вътрешно- и външнополитическите събития, но след 1939 г. те се използват за постигане на внушения в полза на българските управляващи.

Ключови думи: карикатура, вестник "Щурец", пропаганда, Дирекцията за обществена обнова, Дирекцията на националната пропаганда

Получена: 01-05-2019     Приета: 31-05-2019     Публикувана: 31-05-2019

Цитиране: Krasteva, M. (2019). Social Renovation Department and National Propaganda Department through the Eyes of the Caricaturist Rayko Aleksiev (1934-1943). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 73–85. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_1_006