Образът на свети Йоан Рилски в светите места и устойчивия туристически ефект от поклонничеството
Паскал Пиперков, Лиана Гълъбова
стр. 116 - 138
 
Заглавие: Образът на свети Йоан Рилски в светите места и устойчивия туристически ефект от поклонничеството
Автори: Паскал Пиперков, Лиана Гълъбова

Абстракт: Изображенията на Свети Йоан Рилски са част от десетгодишната институционализирана традиция на поклонническия път към централното свето място в българия, ставропигиалния манастир "Успение Богородично" в Рила планина. Поклонниците следват стъпките на средновековните българи по пътя на историческите пренасяния на мощите на преподобни светец. Създавайки нова религиозна и туристическа практика, съвременните православни туроператори и местните власти организират популярно събитие по-богато от някогашното спешно църковно шествие. Вървейки през страната по Светия Рилски път всяко лято за повече от месец, поклонниците носят, откриват и обменят свещени изображения на българския светец-покровител, които вдъхновяват хора и общности и носят културна ценност и туристическа устойчивост в отдалечени и притихнали свети места.

Ключови думи: поклонничество, Свети Йоан Рилски, икони, църковно изкуство, устойчив туризъм

Получена: 01-05-2019     Приета: 31-05-2019     Публикувана: 31-05-2019

Цитиране: Piperkov, P., Galabova, L. (2019). Image of Saint John of Rilla and the Sustainable Tourist Effect of Pilgrimage. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 116–138. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_1_009