Исторически сведения за неофициални надписи преди възникването на съвременните графити
Симеон Желев
стр. 172 - 185
 
Заглавие: Исторически сведения за неофициални надписи преди възникването на съвременните графити
Автори: Симеон Желев

Абстракт: Със своята дълга история, графитите варират между просто изписани думи до сложни стенни картини. Примери за тях могат да бъдат открити още в древността по целия свят. Някои учени дори допускат, че пещерните рисунки са примери за графити в най-общата им дефиниция. Други смятат, че примери за графити има в древен Помпей, а по-късно през средновековието, по екстериорните стени на църкви и катедрали. Както казва Калеб Нийлон, откакто е имало хора и стени, е имало и кой да пише върху тях.

Ключови думи: графити, древни графити, Помпей, надписи, Хобо надписи, Брасай, Килрой, Латринария, Чоло

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Zhelev, S. (2019). Historical Information of Illegal Writings before the Emergence of Traditional Graffiti. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 172–185. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_017