Образът на птицата на Дървото на живота – символика и вярвания
Елена Панайотова
стр. 186 - 207
 
Заглавие: Образът на птицата на Дървото на живота – символика и вярвания
Автори: Елена Панайотова

Абстракт: Направен е преглед на присъствието на птицата на Дървото на живота в произведения на изкуствата и занаятите. Анализиран е броя на птиците според различни вярвания. Разгледана е символиката на различните видове птици. Темата е предложена за разработване в часовете по изобразително изкуство и компютърна графика в средното училище. Показани са някои ученически творби.

Ключови думи: Птица на Дървото на живота, символ на птицата, Дърво на живота, изобразително изкуство, компютърна графика

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Panayotova, E. (2019). The Image of the Bird on the Tree of Life - Symbolism and Beliefs. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 186–207. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_018