Възрожденски учебници от старопечатната сбирка на читалище "Надежда-1869"
Павлина Владева
стр. 208 - 232
 
Заглавие: Възрожденски учебници от старопечатната сбирка на читалище "Надежда-1869"
Автори: Павлина Владева

Абстракт: Обект на изследването са 45 учебника, издадени от 1835 г. до 1875 г., съхранявани в старопечатната сбирка на читалище "Надежда-1869". Техните автори са 17 учители, които пишат, превеждат и издават първите български учебници през ХIХ век. Те са журналисти и пишат първите вестници и списания. Те повеждат борбата за новобългарска просвета, църковна независимост и политическа свобода. Те реформират образованието и на мястото на килийното, изграждат светското. Те са новатори, въвеждат нови учебни дисциплини, езици в крак с потребностите на новото време. В изложението са представени първите учебници по български език, читанки, граматики, аритметики, геометрии, физики. Има учебници по история, география, естествена история. Запазени са логики, учебници по нравоучение, учебници и речници по френски и немски език, свещени православни катехизиси. Статията представя историята и развитието на учебното дело в българските училища през ХIХ в.

Ключови думи: Старопечатна сбирка, читалище "Надежда-1869", учители, автори, първи български учебници от ХIХ век, новобългарско светско образование, нови учебни дисциплини и езици, първи учебници по български език, читанки, граматики, аритметики, геометрии и физики, истории, географии, учебници и речници по френски и немски език

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Vladeva, P. (2019). The Revival Textbooks from the Old-fashioned Collection of the Centre Community "Nadejda-1869". Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 208–232. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_019