Чинът обучение според богослужебен сборник №66, съхраняван в НА-БАН
Галя Тодорова
стр. 245 - 251
 
Заглавие: Чинът обучение според богослужебен сборник №66, съхраняван в НА-БАН
Автори: Галя Тодорова

Абстракт: Богослужебен сборник № 66 е съхраняван в НА-БАН (сбирка X) и е от XVI – XVII в. т. е. това е последният етап от развитието на чина на обручение, който се среща в отделни ръкописи, обособен като самостоятелно последование. Преписът е сръбска редакция и представя сравнително късна редакция на чинопоследованието обручение. Отношенията между участниците в последвалия брак са решавани (контролирани) чрез това действие извършвано в границата на семействата.

Ключови думи: годеж (обручение); ръкопис, обред, молитва, брак

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Todorova, G. (2019). The Act of Betrothal According to Liturgical Collection No. 66, Kept in the Scientific Archive of BAS. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 245–251. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_021