От "Интерактивно генеративни формации" до "Взаимодействие с технологичен организъм"
Светослав Косев, Атанас Марков
стр. 81 - 88
 
Заглавие: От "Интерактивно генеративни формации" до "Взаимодействие с технологичен организъм"
Автори: Светослав Косев, Атанас Марков

Абстракт: Инсталацията "Взаимодействие с технологичен организъм" е естествено следствие на двата предходни интерактивни проекта, а именно "Интерактивно генеративни формации" и "Виртуална арена". Най-съществената разлика е, че при първите два проекта, събитията се случват на двуизмерна плоскост, върху която се прожектират изображения. Естетиката на обектите е предварително уточнена, а движението на наблюдаващите и същевременно участващи в произведението зрители, се прихваща от сензор. По този начин наблюдателите променят визията на динамичните изображения, като стават активна част от тяхната естетика. С проекта "Взаимодействие с технологичен организъм", напускаме зоната на двуизмерното и преминаваме в триизмерното пространство. Пространството в което се развиват събитията е с размери 500х500х350 см. В процеса на разговори стигнахме до идеята, да имитираме жив организъм, който реагира на приближаване към него.

Ключови думи: интерактивно изкуство, интерактивна инсталация

Получена: 01-10-2019     Приета: 01-12-2019     Публикувана: 01-12-2019

Цитиране: Kosev, S., Markov, A. (2019). From "Interactive Generative Formations" to "Interaction with Technological Organism". Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 5(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 81–88. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2019_2_009