Светилището Бегликташ: адмирирано, проблемно, реално
Диана Радойнова
стр. 59 - 71
 
Заглавие: Светилището Бегликташ: адмирирано, проблемно, реално
Автори: Диана Радойнова

Абстракт: Статията представя един от най-интересните археологически обекти в Бургаска област - тракийското светилище Бегликташ край град Приморско. Открит е от археолозите едва в началото на 21 век. Направен е опит да се проследи краткото му пътуване от пълна неизвестност до популярна туристическа дестинация, сцена с различни атракции и местна културна ценност. Туристическите посещения несъмнено оживяват тракийското светилище. Въпросът е дали всяка атракция го превръща в "живо културно наследство".

Ключови думи: Тракийско светилище Бегликташ, оживяване, живо културно наследство

Получена: 31-03-2020     Приета: 29-05-2020     Публикувана: 29-05-2020

Цитиране: Radoynova, D. (2020). Reviving the Thracian Heritage at the Begliktash Sanctuary: Admired, Problemed, Real. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 6(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 59–71. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2020_1_006