Защо популизмът има бъдеще?
Таня Глухчева
стр. 110 - 120
 
Заглавие: Защо популизмът има бъдеще?
Автори: Таня Глухчева

Абстракт: Докладът има за цел да разгледа популизмът като феномен, както и причините, поради които той има бъдеще в целия свят. XXI век е времето на популизма. Лявото и дясното политическо пространство са се изчерпали и избирателите искат нещо ново. Искат сигурност и промяна. Популизмът има бъдеще, защото сам по себе си не е идеология и не може да се изчерпи. Той взема "най-подходящото", както от левите, така и от десните идеологии, "прилага" ги към проблемите на народа и предлага начин за решението им. Популизмът е глобален феномен. Днес сме свдетели на неговата 4-та вълна, която залива цял свят. Предходните три са били геогрфски съсредоточени предимно в Латинска Америка, считана за негова родина, според политолога Ернесто Лакруа. Много други изследователи на популизма, сред които Кас Муде, са посочили опасността от разпространяването му още в началото на века. В какво се изразява силата на популизма? Основната причина е, че той непрекъснато се променя взависимост от държавата, актуалните проблеми и исканията на обществото. Така обжваща не само безпартийните избиратели, но и раочарованите, колебаещите се и всички, които не се чувстват представени. Втората причина е, че популисткият лидер е винаги сред народа: облича се като него, съпричастен е с проблемите му, не се притеснява да ходи пеша и без охрана. Не е необходимо да изрича посланието "Аз съм един от вас!", защото то се вижда.
Учените разделят популизма на "ляв" и "десен". Левият е характерен за страни със сериозни социални проблеми – предимно в Латинска Америка. Десният е присъщ на държави със силно развити икономики, затова се среща в Западна Европа и САЩ. В България популизмът не е изследвам задълбочено до този момент. Терминът започва да се използва през последното десетилетие и е приложим за всички партии. Политолозите Георги Карасимеонов и Даниел Смилов считат, че популистката вълна в България запоява със Симеон Сакскобургготски. След неговото управление, избирателите продулжават да търсят "спасител", което показва, че популизмът не е изчерпан, а напротив – той е необходим, защото носи надежда. Използваните методи са: социологическо проучване, вземане на интервюта, анализ и обработка на данни и дедуктивен подход.
*Докладът е написан и с направени лични изследвания на автора, при обмен в Университета на Сао Пауло в Бразилия.

Ключови думи: популизъм, ляв популизъм, десен популизъм, идеология, България, Латинска Америка, Западна Европа, САЩ

Получена: 31-03-2020     Приета: 29-05-2020     Публикувана: 29-05-2020

Цитиране: Glouhtcheva, T. (2020). Why Does Populism Have a Future? Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 6(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 110–120. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2020_1_009