Архитектурните културни ценности на Велико Търново - прозорец към историята
Донка Колева
стр. 199 - 208
 
Заглавие: Архитектурните културни ценности на Велико Търново - прозорец към историята
Автори: Донка Колева

Абстракт: Старопрестолно Велико Търново - историческата и духовна столица на България е съхранило изключително ценни свидетелства за нейната история, архитектура и изкуства. Търновската архитектура разкрива духовното развитие и майсторския гений на българите, интересни факти, приемственост и творческо развитие при строителството на храмове, училища, читалища и други граждански сгради през вековете, както и формирането на двете архитектурни школи: на средновековната търновска архитектура с живописен стил и на търновската възрожденска архитектура в бароков стил на майстор Никола Фичев.

Ключови думи: Търновска архитектура, майстор Никола Фичев, архитектурни школи, архитектурни ценности

Получена: 01-04-2021     Приета: 26-06-2021     Публикувана: 29-06-2021

Цитиране: Koleva, D. (2021). The Architectural Cultural Values of Veliko Tarnovo - A Window to History. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 199–208. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_1_015