Тилт бръш. Изкуството в нова перспектива
Сандра Блажева
стр. 209 - 223
 
Заглавие: Тилт бръш. Изкуството в нова перспектива
Автори: Сандра Блажева

Абстракт: Взаимопроникването на идеи, култура, икономики, суровини, политики и пр. водят до глобализация в съвременното общество. Тази тенденция е подпомагана и от нарастващите технологични иновации. Обществото все повече се обръща към дигиталните средства предоставящи бързи комуникации, достъп до информация и стоки през глобалната мрежа, особено необходими в условията на пандемия. По отношение на изкуството тези фактори допринасят за изместването на обсега от класическите изразни средства към съвременни форми на изкуството фокусирани върху дигиталните медии. В исторически план откриването на фотографията през XIX век променя радикално изкуството. То се освобождава от функцията да отразява обективната реалност и търси нови изразни средства и смисъл. През началото на XX век новите направления част от авангарда в изкуството се стремят да изобразяват нематериални неща далеч от видимата действителност като вътрешния свят на художника, емоции, символи, музика, време и др. Едно от най-ярките направления Кубизма е типичен пример. Той търси начин да покаже обектите рационално от няколко страни едновременно - триизмерни, но за съжаление е ограничен от изразните средства - двуизмерната повърхност на платното. Дигиталните технологии днес имат решение на този проблем. Те предоставят дигитални средства, които напълно променят изкуството. Платното вече не съществува по познатия ни начин, с които работи художникът. То постепенно се превръща в история. С появата на VR- очилата границите на видимата реалност и въображението в изкуството са премахнати за да се влезе в един нов виртуален свят. Технологията Tilt Brush отива още една стъпка напред, предоставяйки възможност на художника да създава 3д изображения с четка в ръка до като се движи във виртуалния свят, които създава. Платно не съществува, това е един виртуален дигитален свят триизмерен произлизащ от въображението на художника и съществуващ единствено през погледа на "розовите" очила VR. Тук възниква въпроса ще изместят ли технологиите ръката на художника?

Ключови думи: Дигитално изкуство, изкуство, виртуална реалност (VR), тилт четка, технологични иновации, нет изкуство, незаменими токени (NFT), изкуствен интелект (AI)

Получена: 02-04-2021     Приета: 26-06-2021     Публикувана: 29-06-2021

Цитиране: Blazheva, S. (2021). Tilt Brush. The New Perspective of Art. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 209–223. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_1_016