Разширяване на творческите подходи при визуалните артисти чрез добавена реалност (AR)
Атанас Марков
стр. 232 - 239
 
Заглавие: Разширяване на творческите подходи при визуалните артисти чрез добавена реалност (AR)
Автори: Атанас Марков

Абстракт: В момента в света има над 3,8 милиарда потребители на смартфони (Справка от 01.2021 г.). Мобилните технологии се превръщат в неразделна част от живота ни и това без съмнение предоставя една мащабна и различна среда за изява на творци от всякакви области. Мобилните технологии променят начина, по който се сблъскваме с изкуството. Те го правят мобилно и терминът "при поискване" ("On demand") се разширява до "в движение" ("on the go").
Произведенията стават все по-разнообразни и иновативни и всеки човек със смартфон е потенциален потребител на изкуство. Повечето от съвременните смарт устройства вече са способни да предоставят преживявания с добавена реалност (Augmented Reality или AR). AR вече се използва от иновативни брандове в областта на търговията и маркетинга, но AR може, и се използва, и ще се използва все повече в света на изкуството. Визуалните изкуствата вече няма да ги свързваме само с посещение на художествени галерии или театрални и концертни зали. Технологии като добавена реалност (AR), виртуалната реалност (VR), смесена реалност (MR) или обобщеното разширена реалност (Extended Reality или XR) отварят нови творчески възможности пред артистите и нови изживявания за публиката. Това не само дава нови усещания на аудиторията, но и освобождава изкуството от пределите на галерията, като така достига и до съвсем нова публика.

Ключови думи: добавена реалност, интерактивно изкуство, Визуални изкуства

Получена: 23-04-2021     Приета: 26-06-2021     Публикувана: 29-06-2021

Цитиране: Markov, A. (2021). Extention of Creative Approaches Visual Artists by Augmented Reality (AR). Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 232–239. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_1_018