Развитие на акордеонните камерни състави в България през 80те - 90те години на ХХ в. - роля на Георги Митев за тяхното утвърждаване в музикално-изпълнителското изкуство и педагогическа практика
Станимир Демирев
стр. 78 - 85
 
Заглавие: Развитие на акордеонните камерни състави в България през 80те - 90те години на ХХ в. - роля на Георги Митев за тяхното утвърждаване в музикално-изпълнителското изкуство и педагогическа практика
Автори: Станимир Демирев

Абстракт: В доклада се отразяват проблемите свързани с развитието на акордеонната педагогика в България в края на XX век и акордеонното камерно изпълнителско изкуство. Разкрива част от педагогическата и творческа многостранност на Георги Митев /доц. д-р. при АМТИИ "проф. А. Диамандиев"- Пловдив/, като ръководител на клуб "Акордеонни камерни състави".

Ключови думи: акордеон, акордеонна педагогика, аранжиране за акордеонни камерни състави

Получена: 26-03-2021     Приета: 14-06-2021     Публикувана: 29-06-2021

Цитиране: Demirev, S. (2021). Development of the Accordion Chamber Compositions in Bulgaria in 80`s - 90`s of XX c. - Georgi Mitev`s Rore for their Approval in Music Performing Art and Pedagogical Practice. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 78–85. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_1_006