Музеят на солта в град Поморие като резултат на местни институционални културни политики
Асен Георгиев
стр. 86 - 95
 
Заглавие: Музеят на солта в град Поморие като резултат на местни институционални културни политики
Автори: Асен Георгиев

Абстракт: Музеят на солта е създаден преди 18 години като амбициозен проект за развитие на културен туризъм, субсидиран от програма "Фар" на ЕС. Музеят визуализира традиционната уникална местна технология за добив на сол, с която се слави Анхиало от древността до наши дни. Тази културна институция се развива през годините и търси нови пътища към интересуващите се от алтернативен тузизъм.

Ключови думи: Музей на солта, история и култура на солодобива, музеен туризъм, културен проект

Получена: 29-03-2021     Приета: 17-06-2021     Публикувана: 29-06-2021

Цитиране: Georgiev, A. (2021). The Museum of Salt in Pomorie Town as a Result of Local Institutional Cultural Policies. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 86–95. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_1_007