Дигиталните и печатните учебни помагала към програмите за деца на Регионален исторически музей – Кюстендил
Мирослава Таскова
стр. 151 - 163
 
Заглавие: Дигиталните и печатните учебни помагала към програмите за деца на Регионален исторически музей – Кюстендил
Автори: Мирослава Таскова

Абстракт: Докладът представя учебните помагала към образователните програми на Регионален исторически музей – Кюстендил в дигитална и печатна форма, разработени в рамките на два проекта през 2019 и 2020 г. с финансовата подкрепа на Министерство на културата. Те обогатяват информативно ежемесечните работилници за деца, реализиращи се от музея от февруари 2015 г. Това са дванадесет филмови петминутни презентации и тринадесет книжни тела в обем четири страници всяко, формат А4, илюстриращи и носещи информация за тематичните области на заниманията. Помагалата са насочени към по-достъпно представяне пред детската аудитория на културно-историческото наследство, експонирано в музеите като цяло и в частност в Кюстендилския – артефакти като част от културата и изкуството в древността, моменти от националната история, повратни за историческото развитие на България и народния бит, съхранен в традиционни занаяти. Темите въвеждат в живота на хората в миналото, преминават през значими исторически събития и запознават с три занаята, чийто произход ни връща в каменната епоха. Те са обособени в две програми – "Култура и изкуство в древността" и "История и традиции". В учебните помагала е включен снимков материал на около 50 находки от Кюстендил и региона, датиращи от новокаменната до средновековната епоха, с посланията, които носят, интерпретирани в съответния разказ. Включен е и снимков материал, който цели визуално да изрази историческите събития и традиционните занаяти, обект на изучаване в програмата.

Ключови думи: неформално обучение; учебни помагала; музейни програми за деца.

Получена: 02-04-2021     Приета: 27-10-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Taskova, M. (2021). Digital and Printed Teaching Aids of Kyustendil Regional History Museum Programmes for Children. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 151–163. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_014