Васил Левски, баба Дона Милина и троянските революционни дейци
Павлина Владева
стр. 181 - 190
 
Заглавие: Васил Левски, баба Дона Милина и троянските революционни дейци
Автори: Павлина Владева

Абстракт: Обект на проучването е дейността на Васил Левски в Троян, организиранeто на комитетската мрежа, личността на баба Дона Милина – укривателка на Апостола. На основата на документи и спомени се възстановява обстановката по време на учредяването на двата революционни комитета в град Троян и в Троянския манастир "Успение Богородично". Показва се трудния, изпълнен с изпитания живот на една голяма родолюбка. По време на Руско-турската война (1877-1878) баба Дона Милина лекува в къщата си ранени руски войници.

Ключови думи: Васил Левски; Апостол; баба Дона Милина; укривателка; град Троян; майсторка-тъкачка; известна билкарка; народна лечителка; революционен комитет; черква; манастир.

Получена: 06-04-2021     Приета: 28-10-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Vladeva, P. (2021). Vasil Levski, Grandmother Dona Milina and the Troyan Revolutionary Activists. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 181–190. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_017