Старозаветните четива за Сретение Господне: Херменевтичен ключ за екзегезата на Стария Завет в Православната църква
Стефка Кънчева
стр. 51 - 60
 
Заглавие: Старозаветните четива за Сретение Господне: Херменевтичен ключ за екзегезата на Стария Завет в Православната църква
Автори: Стефка Кънчева

Абстракт: Статията представя основните акценти в богослужението за празника Сретение Господне по отношение на екзегезата на Стария Завет и ги разглежда като "херменевтичен ключ" за разбирането, приемането и тълкуването на Стария Завет в богослужението на Православната църква. Законодателят, Който се подчини на закона, темата за жертвата и антитезата светлина/тъмнина са основните идеи в богослужението и неговата екзегеза на Писанието.

Ключови думи: Законодател; закон; светлина; тъмнина.

Получена: 14-04-2021     Приета: 26-06-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Kancheva, S. (2021). Old Testament Readings for the Feast Meeting of the Lord: A Hermeneutical Key for the Old Testament’s Exegesis in the Orthodox Church. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 51–60. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_004