Виртуално-физическо пространство "Българско културно-историческо наследство"
Станимир Стоянов, Ася Стоянова-Дойчева, Тодорка Глушкова
стр. 61 - 70
 
Заглавие: Виртуално-физическо пространство "Българско културно-историческо наследство"
Автори: Станимир Стоянов, Ася Стоянова-Дойчева, Тодорка Глушкова

Абстракт: В статията е представено виртуално-физическо пространство за съхраняване и представяне на дигитализирани български културно-исторически обекти. Пространството е реализирано с помощта на интегрирана технология, включваща средства от изкуствения интелект, усилени със съвременни технологии като IoT (Internet of Things) и CPSS (Cyber-Physical-Social System). Дискутират се предимствата на пространството в сравнение с обичайните подходи за разработването на такъв вид системи. Дигитализираните в съответствие със стандарта CCO (Cataloging Cultural Objects) обекти се съхраняват в разпределени бази знания, имплементирани основно като онтологии. Пространството предоставя на потребителите персонален туристически гид, който е в състояние да разбира и изпълнява техните желания и предпочитания.

Ключови думи: Virtual-Physical Space (ViPS); Cataloging Cultural Objects (CCO).

Получена: 31-03-2021     Приета: 22-06-2021     Публикувана: 07-12-2021

Цитиране: Stoyanov, S., Stoyanova-Doycheva, A., Glushkova, T. (2021). Virtual-Physical Space "Bulgarian Cultural and Historical Heritage". Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 7(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 61–70. DOI: https://www.doi.org/10.26615/issn.2367-8038.2021_2_005