За статута на регионалните музеи в България като научно-изследователски институции и научното развитие на кадрите
Видин Сукарев
стр. 117 - 128
 
Заглавие: За статута на регионалните музеи в България като научно-изследователски институции и научното развитие на кадрите
Автори: Видин Сукарев

Абстракт: В тази работа се поставят проблемите на академично развитие в българските регионални музеи, както и изследователския статут на тези културни институции, обявен в закона. Представени са резултатите от анкета, изпратена до всички музеи, съчетани с данни от други надеждни източници. Накрая са направени обща оценка и препоръки.

Ключови думи: регионални музеи; проблеми на академичното развитие; Закон за културното наследство; административни недоразумения

Получена: 27-02-2022     Приета: 28-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Sukarev, V. (2022). About the Statute of the Regional Museums in Bulgaria as Researching Institutions and the Staff Academy Development. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 117–128. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080111