Римските крепости на дунавския бряг на българска територия
Иван Попов
стр. 129 - 142
 
Заглавие: Римските крепости на дунавския бряг на българска територия
Автори: Иван Попов

Абстракт: Римската империя е оставила много следи в световната история с най-различни достижения. Едно от тях са крепостите. Римските крепости са строени така, че дълги години след това останките им още личат, без да са заличени от времето, завоевателите и атмосферните условия. По поречието на река Дунав още народите преди римското завоевание са разбрали, че мястото е подходящо за живот. Разглежданите крепости в доклада не са само римски, но навсякъде римляните са ги поправяли и укрепвали. Те са се ползвали от българите, като река Дунав през голям период от време е била естествена граница между държавите. Най-значимите дунавски градове за Римската империя и след това са били: Бонония, Улпия Ескус, Нове, Сексагинда приста, Трансмариска и Дуросторум. Сега повечето от тях са обекти от национално туристическо значение.

Ключови думи: крепост, Римска империя, река Дунав, България, строителство, пристанище

Получена: 14-02-2022     Приета: 23-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Popov, I. (2022). Roman Fortress along the Danube Coast on Bulgarian Area. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 129–142. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080112