Принос към градоустройството на столично Търново /XII-XIV век/
Мирко Робов
стр. 36 - 49
 
Заглавие: Принос към градоустройството на столично Търново /XII-XIV век/
Автори: Мирко Робов

Абстракт: Разглежданият сектор е разположен върху три съседни перваза, на най-южния от които се разкрива голям ансамбъл, обхващащ площ от 900 m2. Построен е през първата половина на 13 век и съществува до падането на Търново в края на 14 век. Открити са две крила. Западното крило е верижна сграда. Вътрешните стени са измазани, а подовете са с тухлена настилка. По подобен начин е изградено и северното крило (трапезария). Разкрита е голяма битова пещ, както и елипсовидно отоплително оборудване. Новооткритият ансамбъл е принос за разбирането на градоустройството на сектора. Тук не са открити следи от жилищни сгради, производствени и търговски постройки, некрополи и др. В този контекст тук е формирана градската среда, само с големи затворени ансамбли, граничещи един с друг и обитавани от представители на видната столична аристокрация.

Ключови думи: църква, комплекс, затворен ансамбъл, трапезария, квартал

Получена: 29-11-2021     Приета: 23-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Robov, M. (2022). A Contribution to the Urban Planning of Tarnovo XII-XIV Century. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 36–49. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080103