Крепост "Ситан Кале" – Банското Сити
Димитър Добревски, Русана Голева
стр. 50 - 59
 
Заглавие: Крепост "Ситан Кале" – Банското Сити
Автори: Димитър Добревски, Русана Голева

Абстракт: Разположена в местността Калята, само на около 5 км югозападно от курортното градче Банско, "Ситан кале" (известна още като "Калята", "Стана", "Сатан кале", "Ситан калеси") е късноантична крепост, която е сред най-големите по площ крепости, които са разкривани в този регион. Крепостта е късноантична и според експертите е била издигната, за да охранява Разложката котловина и по-точно римския път, който минавал по долината на Места през Пирин и стигал до долината на река Струма. Първите сведения за "Ситан Кале" са достигнали до нас благодарение на византийския хроникьор Георгий Кедрин, който я описва като "забележителен град", което според археолозите говори за нейната голяма значимост и важната роля, която е изиграла за охраната на "пътя на керваните". Укреплението е разположено на стратегическо място, което дава възможност за бързо придвижване, широкоплощно наблюдение и изключително добра охрана. Изградено е на хълм, заобиколен от стръмни, непристъпни склонове и е във формата на неправилен четириъгълник. Докладът анализира връзката между легенди и народни песни с последните археологически открития и перспективи, които се откриват за нови проучвания.

Ключови думи: средновековна крепост, народни песни и легенди

Получена: 01-04-2022     Приета: 27-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Dobrevski, D., Goleva, R. (2022). Sitan Kale Fortress - Bansko City. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 50–59. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080104