"Дамгата на раздора" или още за храната като културен и етнически код
Диана Радойнова
стр. 60 - 66
 
Заглавие: "Дамгата на раздора" или още за храната като културен и етнически код
Автори: Диана Радойнова

Абстракт: Една от най-екзотичните и малкопознати обредни храни на гръцката общност в Созопол за т.нар. дамги – особен вид пържени сладкиши, които почти до края на ХХ век са се приготвяли само тук, само от градската гръцка общност и само за сватба. С годините обаче се разширява обхватът на тяхното приготвяне и предлагане. От ритуален реквизит те се превръщат в една от кулинарните емблеми на Созопол и съблазняват туристите-гости на града през активния сезон. За да се съхрани уникалната рецепта и местните обреди, свързани с дамгите, от няколко години в черноморския курорт е създаден специален "Фестивал на дамгата", който цели да запази и популяризира тази част от "вкусното наследство" на Созопол. Но добре замисленият фестивал се оказва в центъра на стари етнически спорове.

Ключови думи: кулинарно културно наследство, туристическо презентиране, фестивал

Получена: 12-04-2022     Приета: 28-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Radoynova, D. (2022). "The Stamp of Discord" or More about Food as a Cultural and Ethnic Code. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 60–66. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080105