Растителните мотиви и свещените ритуали на траките във връзка с вярата в бог Хипнос
Елица Димова
стр. 67 - 79
 
Заглавие: Растителните мотиви и свещените ритуали на траките във връзка с вярата в бог Хипнос
Автори: Елица Димова

Абстракт: Представата за растителния свят при траките като част от култовата практика е сравнително по-малко проучвана. Всъщност цялата философия на орфизма и херметизма е пропита в практическото земеделието. И затова не трябва да се разглежда изолирано от свещените ритуали, посветени на боговете. Всеизвестен е култът към гроздето и виното и връзката им с дионисиевите празници. Но тайните на вакхическите церемонни се крие в състава на т.нар. "сома", която вероятно е тип халюциногенно вещество. От растение с бели ароматни цветове се произвеждал елексир за навлизане в екстатично състоявие, известен във ведическите ритуали. Сома е името на приготвяната течност, но и името на божество. Ариите описват този ритуал като свързан със земеделието. В тази връзка можем да намерим артефакти в България от тракийската култура, които не са били осветени поради невъзможността да се свържат с култа към второстепенното божество Хипнос. По време на Елевсинските мистерии, където се извършвал обред с жито и ечемик, се е използвала напитка, която е съдържала т.нар. "медена роса" или извлек от упойващ растителен агент. Целта на обредите със сома е била постигане на безсмъртие. Вертикалната култура на траките, която е посветена на връзката с боговете и техния съвършен свят превръща всяка селскостопанска дейност в специално сакрално пространство.

Ключови думи: траки, сома, Елевсински мистерии, Дионис, бог Хипнос, Сандански, Хераклея Синтика

Получена: 19-04-2022     Приета: 24-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Dimova, E. (2022). Plant Motifs and Sacred Rituals of the Thracians in Connection with the God Hypnos. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 67–79. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080106