Един кавал и неговите истории
Биляна Попова, Лора Христозова
стр. 99 - 109
 
Заглавие: Един кавал и неговите истории
Автори: Биляна Попова, Лора Христозова

Абстракт: В статията се разказва историята на един експонат от фонд "Музикални инструменти и обреден реквизит" на РЕМ – Пловдив. Става дума за изключително рядък по своята изработка триставен, стругован кавал, изработен от дрян, с три рогови втулки, с гравирани пояси и полуконцентрични кръгове. Инкрустиран е с богата метална украса. Битувал е в края на ХІХ век в с. Читак (дн. Бяла река), Пловдивско. Принадлежал е на кавалджията Радю Йорданов Енев, роден 1862 г. С този кавал той е участвал в първия конкурс за кавалджии, проведен на 20 септември 1898 г. в Пловдив. Неговото представяне пред публика е свързано с изложбата "Песента на дървото", с която РЕМ - Пловдив се е представил в редица градове в страната и чужбина, както и по време на "Пловдив - европейска столица на културата".

Ключови думи: Cultural and Historical Heritage; Plovdiv; Museums; Kaval; History; Memory

Получена: 29-06-2022     Приета: 29-06-2022     Публикувана: 30-06-2022

Цитиране: Popova, B., Hristozova, L. (2022). A Kaval and Its Stories. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(1), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 99–109. DOI: https://www.doi.org/10.55630/KINJ.2022.080109