Хуцулски народни носии (шевици, дантели, плетива) в колекцията на Етнографски музей "Северин Удзеля" в Краков
Oлена Koзакевич
стр. 11 - 20
 
Заглавие: Хуцулски народни носии (шевици, дантели, плетива) в колекцията на Етнографски музей "Северин Удзеля" в Краков
Автори: Oлена Koзакевич

Абстракт: Статията представя изследването на хуцулската народна носия в колекцията на Етнографския музей "Северин Удзеля" в Краков. Колекцията от хуцулски народни носии, съхранявана в музея, е оформена на няколко етапа и е свързана с историята на два музея: Музея на технологиите и промишлеността (затворен през 1950 г.) и Националния музей в Краков. Основната част от колекцията е от края на 19-ти и първата половина на 20-ти век (до избухването на Втората световна война). Тази колекция включва дамски и мъжки облекла и няколко детски артикула. Оригинални орнаменти, цветове и видове облекла и аксесоари показват местното разнообразие на хуцулското облекло. Въпреки това, редица предмети изискват по-прецизно описание, а колекцията като цяло се нуждае от допълнително разработване – в контекста на социални, културни, етнографски и местни фактори – за да се дефинира и идентифицира феноменът на традиционната хуцулска народна носия.

Ключови думи: Хуцулско; колекции; народна носия; дантела; шевици; плетене; традиция.

Получена: 30-10-2022     Приета: 16-12-2022     Публикувана: 26-12-2022

Цитиране: Kozakevych, O. (2022). Hutsul Folk Costumes (Embroidery, Lace, Knitting) in the Collection of the Seweryn Udziela Ethnographic Museum in Krakow. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 11–20. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2022.080201