Дигитална триизмерна реконструкция на старинна къща в Сунгурларе от архитектурния архив на Института за изследване на изкуствата
Димитрина Попова
стр. 21 - 34
 
Заглавие: Дигитална триизмерна реконструкция на старинна къща в Сунгурларе от архитектурния архив на Института за изследване на изкуствата
Автори: Димитрина Попова

Абстракт: Изследването е посветено на опазването и изучаването на архитектурната памет. Вниманието е насочено върху архитектурния архив на Института за изследване на изкуствата при Българската академия на науките, където културно-архитектурното наследство е събирано с десетилетия. Конкретно, проучването е върху архивните данни от фонд "Чертежи и заснемания", проведено по примера на архитектурното заснемане на къщата от XIX век на братя Хрусанови в гр. Сунгурларе. Сградата е заснета в планове и фасади на хартиен носител преди 60 години. В разработката познанието за тази старинна архитектура е надградено чрез трансформиране в дигитална триизмерна реконструкция с помощта на две софтуерни приложения. Анализът се състои в разчитането на архивните чертежи в контекста на реконструкцията и постигането на високо ниво на автентичност в нея.

Ключови думи: архитектура; 3D софтуер; архитектурно наследство; чертеж; къща.

Получена: 10-10-2022     Приета: 14-11-2022     Публикувана: 26-12-2022

Цитиране: Popova, D. (2022). Digital Three-Dimensional Reconstruction of an Old House in the Town of Sungurlare from the Architectural Archive at the Institute of Art Studies. Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization (KIN Journal), 8(2), ISSN 2367-8038, Institute of Mathematics and Informatics – Bulgarian Academy of Sciences, 21–34. DOI: https://doi.org/10.55630/KINJ.2022.080202