Списанието поддържа най-високите стандарти за рецензиране, като същевременно повишава ефективността на процеса. Практиката на рецензиране е да се гарантира, че само добра научна продукция ще бъде публикувана. Това е обективен процес в основата на доброто научно публикуване и се извършва от всички реномирани научни списания.

Процес на рецензиране:

Подаване на статията

Кореспондиращия или изпращащ автор изпраща статията по имейл.

Оценка на редакцията

Експертите на редакцията проверяват състава и подредбата на статията спрямо изискванията на списанието, за да се уверят, че включва необходимите раздели и стилизации. На този етап оригиналността на статията се проверява с помощта на няколко антиплагиатски инструмента и услуги. Също така английският език се проверява от езиков експерт.

Оценка от главния редактор

Главният редактор проверява дали статията е подходяща за списанието и е достатъчно оригинална и интересна. В противен случай статията може да бъде отхвърлена, без да бъде преглеждана допълнително. Отхвърлените на този етап ръкописи са недостатъчно оригинални, имат сериозни научни недостатъци или са извън целите и обхвата на списанието. Тези, които отговарят на минималните критерии, обикновено се предават на най-малко двама експерти за преглед.

Покана на рецензенти

Списанието използва двойно сляпо рецензиране, където реферът и авторът остават анонимни през целия процес. Реферите се асоциират с дадена статия според техния опит.

Решението на редактора е окончателно

Реферите съветват редактора, който отговаря за окончателното решение да приеме или отхвърли статията. Членовете на международните редакционни съвети дават съвети и насоки на главните редактори като цяло и подпомагат вземането на решения по конкретни материали.

Окончателно решение

Окончателното решение за приемане или отхвърляне на статията ще бъде изпратено на автора заедно с препоръките, направени от рецензентите.