STEMedu logo

Научнa конференция "Иновативно STEM образование"
STEMedu-2019

16-20 август 2019, Дряново, България, Комплекс "Поп Харитон" (в близост до Дряновския манастир)
http://complex-pophariton.bg/

Срок за изпращане резюмета на доклади: 15 юли 2019 г.
Потвърждение за приемане: 22 юли 2019 г.
Срок за представяне на пълните доклади: 15 септември 2019 г.
Докладите ще бъдат публикувани online в STEMedu Conference Web Proceedings

Програмен комитет


Председател
проф. дмн Стоян Капралов
Технически университет – Габрово
Членове
проф. дпн Наталия Тончева
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
проф. д-р Ангел Смрикаров
Русенски университет "Ангел Кънчев"
проф. д-р Емилия Тодорова
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
доц. д-р Тодорка Глушкова
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
доц. д-р Галина Богданова
Институт по математика при БАН

Организационен комитет


Председател
проф. дтн инж. Райчо Иларионов
Членове
проф. дмн Стоян Капралов
доц. д-р Мариел Пенев

Програма


16 август 2019
Ден за пристигане
17 август 2019
10:00
Откриване на конференцията
10:10 – 10:40
чл. кор. Христо Белоев, проф. Ангел Смрикаров, „Какво трябва да знаем и можем, за да направим дигиталната трансформация на образованието“, пленарен доклад
10:45 – 11:00
Пеньо Лебамовски, Марияна Николова, „Иновативен подход в обучението по стереометрия в училище с помощта на стереосистема StereoMV“,
link към доклада
11:00 – 11:15
Маринела Горанова, Светлана Василева, „Едно приложение на добавена реалност в обучението по математика в шести клас“
11:15 – 11:30
Стефан И. Първанов, Свилена Арабаджиева, Стефан Т. Илиев, „Математическите методи в дейността на инженерите в областта на пожарната безопасност и защита на населението“
11:30 – 11:45
Свилена С. Арабаджиева, Стефан Т. Илиев, Стефан И. Първанов, „Използване на компютърни симулации при обучението на служители от звената за пожарна безопасност и защита на населението“
18 август 2019
10:00 – 10:15
Негослав Събев, Галина Богданова, „Достъпната уеб среда като възможност за предлагане и придобиване на знания“
10:15 – 10:30
Галина Богданова, Николай Ноев, „Съвременни тенденции и модели за влагане на достъпно съдържание за сериозни образователни игри“
10:30 – 10:45
Минка Йорданова, „Същност и принципи при организиране на интерактивното обучение“
17 и 18 август 2019
Курс за учители „Компютърно моделиране – 3 клас“
19 и 20 август 2019
Курс за учители „Компютърно моделиране – 4 клас“

Такса правоучастие


до 2 август 2019
след 2 август 2019
За членове на СМБ
30 лв.
40 лв.
За участници, които не са членове на СМБ
45 лв.
60 лв.
За придружаващи лица
15 лв.
20 лв.
Участие с доклад
30 лв./доклад
40 лв./доклад
Участие в курс за учители с получаване на кредити
60 лв./курс
80 лв./курс

Контакти


проф. дмн Стоян Капралов – s.kapralov@gmail.com, 0889738204

инж. Минка Йорданова – math.tugab@gmail.com, 0887843228