STEMedu logo

STEMedu - Science, Technology, Engineering, (Art), Mathematics, Education

Теми на Пета международна научна конференция "Иновативно STEM образование"
STEMedu-2023

STEMedu-2023 е интердисциплинарeн форум, който за пета поредна година ще представи научни разработки, проекти и иновации в научната рамка STEM, която към 2022 г. получи своето естествено разширение: STEM/STEAM (Science Technology Engineering Arts Math). Като осъзнава, че съчетанието на функционалностите на WEB 3.0 и WEB 4.0 със съвременните образователни технологии и платформи, ползвани от училища, университети и научни институции за споделяне на знание чертаят бъдещето на Образование 4.0, форумът, който ще се проведе между 3 и 6 април поставя акцент върху иновациите и технологично опосредстваното обучение по математика, науки за живота, изкуство, инженерни науки и дигитална хуманитаристика. Дигиталната достъпност като теория и практика е традиционен фокус на конференцията.

Теми:

 • STEM/STEAM education
 • pedagogy
 • educational games
 • computing
 • engineering
 • applied mathematics
 • big data
 • digital libraries
 • semantic processing
 • аccessibility technologies for people with special need

Планирани придружаващи събития и семинари:

 • Трети информационен семинар AB3: Технологии за достъпност за хора със специални потребности
 • Четвърти информационен семинар Cardio4: Изследване на приложението на нови математически методи за анализ на кардиологични данни
 • Кръгла маса “Достъпно STEAM среда/обучение”. Важни въпроси ще бъдат поставени по време на шестте сесии: доколко е-учебниците и популярните учебни среди на Google, Microsoft, Thinglink, CospacesEdu, Canva, Scratch и подобни са използваеми от обучаеми със специални потребности


В рамките на STEMedu-2023 ще бъдат представени доклади на учени и млади специалисти от България и чужбина: научни доклади – до 20 мин; съобщения – до 10 мин. и постери. Докладите от конференцията след двойно сляпо рецензиране ще бъдат публикувани в онлайн сборник, регистриран в НАЦИД (Science Series "Innovative STEM Education", Book 5, 2023, ISSN: 2683-1333). Избрани статии ще бъдат публикувани в специално издание "Selected Papers from the Innovative STEM Education" на списание Mathematics.

Участието може да бъде в смесен формат: онлайн и присъствено.