Секция по математическа логика, Институт по математика и информатика, БАН
Годишна отчетна сесия 2006
Програма

Място:

 

Зала 503 в сградата на ИМИ

Институт по математика и информатика
бул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София

Време:

 

14 декември, 2006 г., от 1400 часа

 

1400-1405

 

Откриване

 

 

1405-1425


Обтекаема система за романизация и фонетична латинска азбука за английския език (Streamlined Romanization System and Roman Phonetic Alphabet for English)


ст. н. с. д-р Любомир Иванов

 

 

Председател: ст. н. с. Любомир Иванов

 

 

1425-1455

 

Представяне на примитивно рекурсивни алгебри в оперативни пространства (Representation of Primitive Recursive Algebras in Operative Spaces)

 

ст. н. с. д-р Йордан Зашев

1455-1525

 

Итеративни разширения на складиращи пространства (Iterative Extensions of Storing Spaces)

 

ст. н. с. д-р Йордан Зашев

1525-1545

 

Теоремите за интервална интерполация като следствия на интерполационната теорема на Крейг в интервалните темпорални логики (Interval-related Interpolation as a Corollary to Craig interpolation in Interval Temporal Logics)

 

н. с. д-р Димитър Гелев

1545-1615

 

Търсене на краен автомат по метода на слънцата (A "sunshine" method for finding finite automata)

 

мат. Димитър Добрев

1615-1625

 

пауза

 

 

 

 

Председател: ст. н. с. Йордан Зашев

 

 

1625-1645
 

Един вероятностен аналог на релацията на принадлежност (A Probabilistic Analogue of the "belongs to" Relation)

 

проф. д.м.н. Димитър Скордев, Софийски университет

1645-1715

 

Теория на рекурсията в частично наредени полугрупи с транслация (Recursion Theory in Partially Ordered Semigroups with Translation)

 

ас. Антон Зиновиев, Софийски университет

1715-1730

 

Заключителна дискусия