Личен сайт на гл. ас. К. Сотирова, Лаборатория ЦНКН, ИМИ-БАН

Понастоящем съм главен асистент в ИМИ-БАН. Темата на дисертацията е "Дигитално преоткриване на културата в игра". Мои научни ръководители са д-р Милена Добрева (университет Портсмут, Великобритания) и д-р Пламен Матеев (ИМИ-БАН и ФМИ-СУ). Поради интердисциплинарния характер на дисертацията през 2006г. беше привлечен и научен консултант от катедра "Културология" на СУ "Св. Кл. Охридски" - д-р Ал. Кьосев.

Научни и научно-приложни интереси

  • Компютърни игри с образователна насоченост (EduTainment, Playbour); Play Ethic
  • Дългосрочно съхранение на обекти на движимото наследство
  • CMS (Joomla, Wordpress...)
  • Дигитално културно наследство - теоретични и приложни въпроси; WEB 2.0, WEB 3.0 (OWL, онтологии) в обучението по хуманитарни дисциплини
  • Компютърна графика и дизайн (обработка на компютърни изображения с цел уеб публикация, печат или дългосрочно съхранение)

Отговорности в екипа на Лаборатория "Цифровизация на научно и културно наследство"

  • Научно-изследователска дейност
  • Участие в подготовка на проектни предложения за национални и международни конкурси
  • Поддържка и обновяване на сайта на Лабораторията и на нейните членове
За подробна автобиография в PDF или друг подходящ компютърен формат, моля свържете се с мен на и-мейл: kalina AT cc.bas.bg

Last update: June 2011 | valid XHTML | valid CSS | © 2010