Емил Келеведжиев, Зорница Дженкова

АЛГОРИТМИ, ПРОГРАМИ И ЗАДАЧИ

Ръководство за начална подготовка по
информатика за олимпиади и състезания

ИЗДАТЕЛСТВО "РЕГАЛИЯ 6"
2004Авторите биха приели всякакви отзиви, коментари,
както и бележки за допуснати грешки и недостатъци на книгата.
Моля пишете на keleved@math.bas.bg или zorito@mail.bg
Ръководството е предназначено за подготовка на начинаещи ученици до ниво, което им позволява да решават най-трудните задачи, давани у нас на олимпиадите и състезанията по информатика за началната възрастова група. Отделните глави в книгата започват с основите на програмирането с езика С/С++ и постепенно навлизат в методите за съставяне и реализиране на алгоритми. Предложени са завършени програми и анализ на решенията на повече от 30 конкурсни задачи от проведените състезания през последните години.

За поръчки на екземпляри от книгата може да се обърнете към издателство "Регалия 6":

www.regalia6.com

София 1113, ул. "Акад. Бончев" бл. 8,
Институт по математика и информатика, ст. 214, 220
тел. 979 38 42, 0888 428 444
e-mail: regalia@abv.bg

Адрес за кореспонденция: София 1700, п.к. 172

Фирмен щанд: Бизнес център на АБК, щанд 29
(в двора на печатница "Балкан Прес")


Последна промяна в сайта: 17 април 2004 г.

since 24 Feb 2004