Емил Келеведжиев, Зорница Дженкова

АЛГОРИТМИ, ПРОГРАМИ И ЗАДАЧИ

Ръководство за начална подготовка по
информатика за олимпиади и състезания

ИЗДАТЕЛСТВО "РЕГАЛИЯ 6"
Второ издание, 2005


  • книгата в pdf
  • source.zip - изходни текстове на програмите,
    решаващи конкурсните задачи от книгата

Авторите биха приели всякакви отзиви, коментари,
както и бележки за допуснати грешки и недостатъци на книгата.
Моля пишете на keleved@math.bas.bg
Ръководството е предназначено за подготовка на начинаещи ученици до ниво, което им позволява да решават най-трудните задачи, давани у нас на олимпиадите и състезанията по информатика за началната възрастова група. Отделните глави в книгата започват с основите на програмирането с езика С++ и постепенно навлизат в методите за съставяне и реализиране на алгоритми. Предложени са завършени програми и анализ на решенията на повече от 30 конкурсни задачи